Preskočiť na obsah

Materská škola

Materská škola bola zriadená 6.2.1984. Kompetencie od 1.7.2002 prešli z Okresného úradu Michalovce na Obecný úrad Lesné. Vo funkcii riaditeľky sa vystriedali p. Regina Hakošová, p. Mária Oleárniková, Mgr. Viera Kaščáková a v súčastnosti p. Jana Románová. Medzi zaslúžilé učiteľky patrí aj p. Marta Berillová.

Škola je jednotriedna, s kapacitou 20 detí. Poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom predškolského veku od 2-6 rokov realizované podľa Školského vzdelávacieho programu ,, Malé Zemplínčatá“ vypracovaného na základe Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy ISCED 0.

Materská škola má výhodné postavenie v strede okolitých obcí Vybuchanec, Pusté Čemerné a Suché. Samotný objekt je situovaný v centrálnej časti obce Lesné, v blízkosti je les a pokojné prírodné prostredie.
Budova obsahuje herňu, spálňu, hygienické zariadenia, šatňu na chodbe, kuchyňu a ďalšie prevádzkové miestnosti. Exteriér (vonkajšie prostredie) tvorí ihrisko so záhradným náradím- preliezačky, hojdačky a detské pieskovisko. Súčasťou je aj kvetinový záhon a záhradná časť dvora.

Materská škola úzko spolupracuje s rodičmi, obecným úradom a ďalšími inštitúciami. Každoročne organizujeme spoločné podujatia pre rodičov a širokú verejnosť, napr. Posedenie so starými rodičmi, Mikuláš, Karneval, Deň rodiny, Športové popoludnia, Rozlúčka s predškolákmi a ďalšie. Na škole pracuje aj hudobno-dramatický krúžok a krúžok anglického jazyka.

OZNAMY MŠ

Zistiť viac

ZAMESTNANCI

Zistiť viac

DOKUMENTY

Zistiť viac