Zamestnanci

Jana Románová

Riaditeľka MŠ

msvlesnom@gmail.com 0905 390 387 MŠ – 056/6498190

Mária Oleárniková

Učiteľka / Vedúca ŠJ

olearnikova@mail.t-com.sk 0949 674 768

Mária Berilová

Kuchárka MŠ

Zverejnené 9. septembra 2021.
Upravené 23. septembra 2021.