Preskočiť na obsah

Okolie obce

Stok

Nachádza sa na juhu obce a je jej najvyššie položenou časťou nazývanou Stok. Z juhu a západu je chránená lesom. V minulosti plnila multifunkčnú úlohu. V priestore je umiestený miestny cintorín, nachádzajú sa tam vodné pramene, ktoré sú zaregistrované v celoštátnom registry minerálnych prameňov. V minulosti tieto pramene využívali občania obce na zdravotné účely (liečba očí). Neskôr aj ako zdroj pre miestne kúpalisko, ktoré však zaniklo.

Valalské stude

Pôvodne centrálna časť obce, kde sa nachádzali dve studne, ktoré slúžili pre potreby obyvateľov obce. Jednak boli zdrojom pitnej vody pre obyvateľov obce, ale aj dobytka, pre ktorý boli pri studniach vybudované válovy. V minulosti v tejto časti obce bola aj budova Miestneho národného výboru až do roku 1978, kedy sa presťahoval do novopostavenej budovy na inom mieste v obci, kde aj v súčasnosti sídli Obecný úrad Lesné. V súčastnosti je tento priestor zrekonštruovaný, pričom sa vytvorila nová oddychová zóna s hlavnou autobusovou zastávkou na trati Michalovce – Pusté Čemerné – Strážske.

Hôrka (Hurka)

Je dominantný kopec širšieho územia medzi severnou časťou Východoslovenskej nížiny a Ondavskou vrchovinou, ktorý ponúka výnimočné pohľady na Východoslovenskú nížinu, Zemplínsku šíravu v pozadí s Vihorlatskými vrchmi. Tento kopec plní nielen krajinotvornú, ale aj ekonomicko-hospodársku funkciu. Na jeho juhovýchodnej strane je vinohrad a nevyužívaný lom kameňa, na jeho juhozápadnej strane je umiestnený vodojem skupinového vodovodu Lesné – Suché. Na jej vrchole je vybudovaný stožiar, na ktorom je umiestený rozsiahly anténny spojovací systém, ktorý má nadregionálny význam.

Vinica

Nachádza sa pod vrcholom Hôrky na jej juhovýchodnej časti, kde sa už niekoľko desaťročí pestuje vinič. V súčasnosti je vinohrad zastaraný a vo veľkej miere neplní pôvodnú krajinotvornú ani produkčnú funkciu. Táto lokalita je vhodná na využitie v oblasti agroturistických aktivít, realizáciu poľovných aktivít, na pestovanie rýchlorastúcich drevín a energetických drevín, príp. na zalesnenie nelesných pôd.

Oddychová zóna

Za obecným úradom sa nachádza multifunkčné športové ihrisko, spolu oddychovou zónou ( altánok, ohnisko, preliezačky atď.). Táto oddychová zóna sa postavila za pomoci Programu obnovy dediny v roku 2010.