Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Lesné.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o nájme nebytových priestorov 1/NBP/2022

ID: 1/NBP/2022 – MaKaLe s.r.o.

110,00 €

1.4.2022

Začiatok účinnosti 2.4.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.4.2022

Suma s DPH 110,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lesné

Objednávateľ - Sídlo Lesné 81, 071 01 Michalovce

Objednávateľ - IČO 00325431

Dodávateľ MaKaLe s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Krivošťanská 341, 072 22 Strážske

Dodávateľ - IČO 54452481

Prílohy

Zmluva o dielo vypracovaná podľa ustanovení § 536 a nasl. Zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka.

ID: 02/2022 – Peter Pavlo

49 297,33 €

25.3.2022

Začiatok účinnosti 26.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 22.3.2022

Suma s DPH 49 297,33 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lesné

Objednávateľ - Sídlo Lesné 81, 071 01 Michalovce

Objednávateľ - IČO 00325431

Dodávateľ Peter Pavlo

Dodávateľ - Sídlo Lesné 15, 071 01 Lesné

Dodávateľ - IČO 41625773

Prílohy

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070AGZ4

ID: 309070AGZ4 – Pôdohospodárska platobná agentúra

46 707,84 €

14.3.2022

Začiatok účinnosti 5.2.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 17.1.2022

Suma s DPH 46 707,84 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lesné

Objednávateľ - Sídlo Lesné 81, 071 01 Michalovce

Objednávateľ - IČO 00325431

Dodávateľ Pôdohospodárska platobná agentúra

Dodávateľ - Sídlo Hraničná 12, 815 26 Bratislava

Dodávateľ - IČO 30794323

Prílohy

Nájomná zmluva č. 01/2022 uzatvorená podľa zákona č. 504/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov na poľnohospodársku pôdu

ID: 01/2022 – Blueberry Farm s.r.o.

7 901,20 €

9.3.2022

Začiatok účinnosti 10.3.2022

Koniec účinnosti 31.8.2042

Dátum podpísania 30.1.2022

Suma s DPH 7 901,20 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Lesné

Objednávateľ - Sídlo Lesné 81, 071 01 Michalovce

Objednávateľ - IČO 00325431

Dodávateľ Blueberry Farm s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Južná trieda 4B, 040 01 Košice – mestská časť Juh

Dodávateľ - IČO 54 155 401

Prílohy

Dohoda o urovnaní

ID: 1/2022 – Slavomír Tačár

2 000,00 €

12.1.2022

Začiatok účinnosti 13.1.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 11.1.2022

Suma s DPH 2 000,00 €

Objednávateľ Obec Lesné

Objednávateľ - Sídlo Lesné 81, 071 01 Michalovce

Objednávateľ - IČO 00325431

Dodávateľ Slavomír Tačár, Lesné 94, 071 01 Michalovce

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

NÁJOMNÁ ZMLUVA NA POĽNOHOSPODÁRSKU PÔDU

ID: NZ1/2021 – ZAMIO s.r.o.

819,84 €

11.1.2022

Začiatok účinnosti 12.1.2022

Koniec účinnosti 30.9.2032

Dátum podpísania 28.1.2021

Suma s DPH 819,84 €

Objednávateľ Obec Lesné

Objednávateľ - Sídlo Lesné 81, 071 01 Michalovce

Objednávateľ - IČO 00325431

Dodávateľ ZAMIO s.r.o., Trhovište 445, 072 04 Trhovište, IČO: 36190331

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Kúpna zmluva

ID: 2-MS-2021 – Radoslav Tkáč

649,92 €

21.12.2021

Začiatok účinnosti 22.12.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.12.2021

Suma s DPH 649,92 €

Objednávateľ Obec Lesné

Objednávateľ - Sídlo Lesné 81, 071 01 Michalovce

Objednávateľ - IČO 00325431

Dodávateľ Radoslav Tkáč, Okružná 3652/92A, 071 01 Michalovce

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Ing. Anna Mamajová

720,00 €

8.12.2021

Začiatok účinnosti 20.11.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 10.12.2019

Suma s DPH 720,00 €

Objednávateľ Obec Lesné

Objednávateľ - Sídlo Lesné 81, 071 01 Michalovce

Objednávateľ - IČO 00325431

Dodávateľ Ing. Anna Mamajová , Sninská 18, 066 01 Humenné, IČO:33671451

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

RÁMCOVÁ DOHODA na dodanie stavebných prác

RAVOZA s.r.o.

104 999,24 €

1.12.2021

Začiatok účinnosti 2.12.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.10.2021

Suma s DPH 104 999,24 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lesné

Objednávateľ - Sídlo Lesné 81, 071 01 Michalovce

Objednávateľ - IČO 00325431

Dodávateľ RAVOZA s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Vinné 3662, 072 31 Vinné

Dodávateľ - IČO 50310810

Prílohy

Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A)

ID: 22/014/21 – Prima banka Slovensko

203 323,84 €

15.11.2021

Začiatok účinnosti 16.11.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.11.2021

Suma s DPH 203 323,84 €

Objednávateľ Obec Lesné

Objednávateľ - Sídlo Lesné 81, 071 01 Michalovce

Objednávateľ - IČO 00325431

Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, Žilina, 010 11, IČO: 31 575 951,

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Z M L U V A č. E2410 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

ID: E2410 08U02 – Environmentálny fond Nevädzová 5

204 800,00 €

11.11.2021

Začiatok účinnosti 12.11.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.11.2021

Suma s DPH 204 800,00 €

Objednávateľ Obec Lesné

Objednávateľ - Sídlo Lesné 81, 071 01 Michalovce

Objednávateľ - IČO 00325431

Dodávateľ Environmentálny fond Nevädzová 5, 821 01 Bratislava, IČO: 30796491

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o vytvorení webového sídla a poskytnutí súvisiacich služieb a Licenčná zmluva

ID: 2/2021 – Alphabet partner s.r.o.

450,00 €

22.9.2021

Začiatok účinnosti 25.9.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 22.9.2021

Suma s DPH 450,00 €

Objednávateľ Obec Lesné

Objednávateľ - Sídlo Lesné 81, 071 01 Michalovce

Objednávateľ - IČO 00325431

Dodávateľ Alphabet partner s.r.o., Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice, IČO: 52436411

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Popis

200€ – vytvorenie sídla250€ – ročný poplatok