Preskočiť na obsah

Obec v kocke

Okres

Michalovce

Samosprávny Kraj

Košický

Región


Zemplínsky

Počet obyvateľov


456

Rozloha

682 ha

Prvá písomná zmienka

v roku 1254

Obec Lesné sa nachádza na východe Slovenska v severozápadnej časti okresu Michalovce. Leží pri výbežku Vihorlatskej pahorkatiny, ktorá postupne prechádza do Východoslovenskej nížiny. Obec zo západu lemuje Ondavská vrchovina, ktorá tvorí hranicu s okresom Vranov nad Topľou. Leží v miernom podnebnom pásme s pravidelnýmpoloha lesnho striedaním ročných období. Spadá do mierne teplej oblasti.

Administratívne patrí do okresu Michalovce v Košickom kraji. Stred obce leží v nadmorskej výške 146 m. Na juhovýchode jej extravilánu sa nachádza kopec Hôrka, ktorý svojou nadmorskou výškou 228 m je dominantným kopcom a ktorý ponúka krásnu panorámu obcí v povodí Laborca – od Strážskeho po Michalovce v pozadí s Vihorlatskými vrchmi. Vo vzdialenosti 150 m na sever od obce sa nachádza križovatka ciest, ktorá v minulosti bola významnou 6,5 km spojnicou obcí povodia Laborca s obcami v povodí Ondavy a cez Ondavskú vrchovinu spájala na východ obec Nacina Ves a na západ Nižný Hrušov. V roku 1968 sa jej západný úsek v dĺžke 4 km stal nepriechodným pre cestnú premávku, kedy na tejto spojnici v priestore vrchoviny sa rozmiestnili sovietske vojská, čo si vynútilo obchádzku tejto spojnice cez Strážske. Cesta tak postupne stratila svoju funkciu a zostala len na mnohých mapách. Úsek cesty III. triedy k obci Nacina Ves je plne funkčný. Pred obcou Nacina Ves ju pretína železničná trať a v tomto bode je umiestená miestna železničná zástavka, ktorá je od stredu obce Lesné vo vzdialenosti 5 km.

Celková výmera územia obce Lesné predstavuje 6 815 317 m2. Hustota obyvateľstva je 64 obyvateľov na km2. Obec je dostupná zo štátnej cesty č. 18 cestnými komunikáciami III. triedy v bodoch Michalovce (Letná ulica) – Nacina Ves (Staničná ulica) – Strážske (Čemernianska ulica). Verejné dopravné spojenie s obcou na trase Michalovce – Suché – Lesné –– osada Vybúchanec – Pusté Čemerné – Strážske a späť zabezpečuje ARRIVA Michalovce.Poľnými cestami je dostupná tiež z obci Petrovce nad Laborcom, Nižný Hrušov a Rakovec nad Ondavou.