Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Lesné.

Nadpis

Zverejnené

Dátum uloženia 20.1.2023

Odberná lehota 6.2.2023

Miesto uloženia Sl. pošta, Michalovce 1

Odosielateľ Okresný úrad Michalovce

Adresát Filip Dorgaj

Prílohy

Dátum uloženia 22.7.2022

Odberná lehota 8.8.2022

Miesto uloženia Michalovce

Odosielateľ JUDr. Adam

Adresát Michal Goroľ, Lesné 44

Prílohy