Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Lesné.

Nadpis

Zverejnené

Michal Goroľ, Lesné 44

29.7.2022

Dátum uloženia 22.7.2022

Odberná lehota 8.8.2022

Miesto uloženia Michalovce

Odosielateľ JUDr. Adam

Adresát Michal Goroľ, Lesné 44

Prílohy