Vypracovanie Územného plánu obcí Petrovce nad Laborcom, Suché a Lesné

Upravené
09. sep 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
19. decembra 2019