Verejná vyhláška-Rozhodnutie o odvolaní – PR Ondava Moravany

Upravené
19. okt 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
28. apríla 2021