Preskočiť na obsah

Kalendár zberu odpadu 2023

Zverejnené 1.1.2023.

Elektroodpad Komunálny odpad Plastové obaly
Január
2
16
30
Február
6
13
27
Marec
6
13
27
Apríl
3
14
24
Máj
3
9
22
Jún
5
19
Júl
3
7
17
31
August
7
14
28
September
4
11
25
Október
2
9
23
November
6
20
December
4
18

Ako správne separovať?

Elektroodpad

Do elektroodpadu patria elektrické a elektronické prístroje a zariadenia – televízory, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, diskmany, alkalické články, digitálne hodinky, variče, rádiá, ohrievače, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, žiarivky, kávovary, baterky (vybité batérie, niklovo-kadmiové akumulátory, batérie z hodiniek, autobatérie).

Komunálny odpad

Tradičný neseparovaný odpad.

Plastové obaly

Do plastov patria PET fľaše od nápojov, kelímky, plastové vrecká a fólie, obaly z kozmetiky, drogéria, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, neobalové výrobky z plastov.Nevhadzujú sa PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly.