Preskočiť na obsah

Oznamenia o uložení zásielok

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Zb. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, Obec Lesné  oznamuje dole menovaným občanom, bytom Obec Lesné, že na obecný úrad im bolo doručené oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky si môžu menovaní prevziať na obecnom úrade v pracovných dňoch v čase úradných hodín. Oznámenie o uložení zásielky bude na obecnom úrade uložené po dobu 18 dní od doručenia.

MenoPriezviskoDátum uloženiaOdosielateľ
MichalDorgaj23.07.2021Okresný súd Michalovce
FilipDorgaj20.01.2023Okresný úrad Michalovce