Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov v zmysle §11 zákona č. 251/2012 Z.z.

Zverejnené
23. februára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
23. februára 2022 − 9. marca 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 006/2022/MS

Prílohy