Preskočiť na obsah

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2022 o vyhlásení záväznej časti spoločného Územného plánu obcí Petrovce nad Laborcom, Suché a Lesné, pre katastrálne územie Lesné, ktorým sa vymedzujú záväzné časti spoločného Územného plánu obcí Petrovce nad Laborcom, Suché a Lesné, pre katastrálne územie Lesné