VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2022 o organizácii miestneho referenda v obci Lesné

Zverejnené
8. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
8. júla 2022 − 6. augusta 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 1/2022

Prílohy