Rozhodnutie o poverení pre poľovnícku organizáciu na zabezpečenie ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v PR Ondava Moravany

Zverejnené
19. januára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
10. februára 2022 − 24. februára 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OU-MI-PLO-2022/002468-005

Prílohy

Žiadne prílohy.