Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Zverejnené
9. mája 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
9. mája 2022 − 23. mája 2022
Kategória

Prílohy