NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ  KONTROLÓRKY NA II. POLROK 2022.

Zverejnené
17. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
17. júna 2022 − 30. júna 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: II/2022

Prílohy