Preskočiť na obsah

„Most M2861 cez poľný kanál pred obcou Topoľany“ — oboznámenie účastníkov konania o priebehu konania a s podkladmi rozhodnutia