Preskočiť na obsah

Dodatok č. 2 k VZN č.6/2011o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí /žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školskej jedálni  v Lesnom