Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Upravené
19. okt 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
13. októbra 2021