Preskočiť na obsah

Zámer odpredať majetok obce

Upravené
09. sep 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
29. septembra 2020

Obec Lesné zverejňuje v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v platnom znení zámer odpredať majetok Obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa