Zámer odpredať majetok obce

Upravené
19. okt 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
29. septembra 2020