Preskočiť na obsah

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov ohľadom navrátenia užívacích práv k týmto pozemkom

Upravené
09. sep 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
16. júna 2021

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.6.2019 požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom podľa §22 zákona Z. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov vlastníkov lesných pozemkov (d’alej len ZAKON) a svoje podania nedoplnili alebo neopravili.