Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v obci Lesné

Upravené
19. okt 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
27. mája 2019