Vypracovanie Územného plánu obcí Petrovce nad Laborcom, Suché a Lesné

Upravené
19. okt 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
19. decembra 2018