Verejná vyhláška – Rozhodnutie – PR Ondava Moravany

Upravené
09. sep 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
15. januára 2021