Verejná vyhláška – odvolanie vo veci poverenia vykonávaním poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Ondava Moravany

Upravené
19. okt 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
21. januára 2020