Verejná vyhláška – Odvolanie – PR Ondava Moravany

Upravené
19. okt 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
3. februára 2021