Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Upravené
19. okt 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
10. decembra 2020