Verejná vyhláška- kolaudačné rozhodnutie vodnej stavby Lesné-Suché rekonštrukcia zasobného potrubia

Upravené
19. okt 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
12. marca 2021