ROZHODNUTIE O NEOBNOVENÍ ŠKOLSKÉHO VYUČOVANIA V MATERSKEJ ŠKOLE V OBCI LESNÉ

Upravené
09. sep 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
6. februára 2021