Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja – správa o hodnotení strategického dokumentu

Upravené
19. okt 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
10. februára 2020