Preskočiť na obsah

„Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie košického kraja na roky 2021- 2027“ – oznámenie o strategickom dokumente