Oznamenie SPP Distribúcia, a.s., ohľadom nesprávneho informovania verejnosti

Upravené
19. okt 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
22. mája 2018