Opatrenie RVUZ Michalovce

Upravené
09. sep 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
13. augusta 2021

V súvislosti zo šírením afrického moru ošípaných RVUZ Michalovce nariadilo opatrenie: