Preskočiť na obsah

Informácia pre občanov – úroveň vytriedenia komunálneho odpadu

Upravené
09. sep 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
10. marca 2020

Obec Lesné, v súlade s ustanovením § 4 ods. 6 zákona NR SR č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, informuje občanov, že úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 dosiahla hodnotu 17,06 %.