Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Zverejnené 19. apríla 2022.
Bez úpravy .