Verejná vyhláška – oboznámenie o pokračovaní konania vo veci zmeny hraníc PR Ondava Moravany

Zverejnené 4. novembra 2022.
Bez úpravy .