Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

11.3.2019 zverejnil/a lesne_admin.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce vydala usmernenie pre doposiaľ neregistrovaných chovateľov ošípaných .

V prípade nejasností kontakt :
MVDr. Xénia Ivanová
Oddelenie zdravia a ochrany zvierat
Regionálna a potravinová správa
Sama Chalupku 22, 071 01 Michalovce
e-mail: ZdravieZvierat.MI@svps.sk
Tel.: 056/68701417
Mobil: +421 918 409 458