Preskočiť na obsah

„Most M2861 cez poľný kanál pred obcou Topoľany“ – oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie
ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním, verejná vyhláška

Zverejnené 6.6.2023.