Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Dňa 08.02.2018 o 17:00 sa uskutoční  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lesnom

Pozvánka