Preskočiť na obsahPreskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Webové sídlo

Autorské práva

Copyright © 2018 Obec Lesné. Všetky práva vyhradené.

Akékoľvek kopírovanie a následné nedovolené používanie časti, alebo celku obsahu tejto stránky v slovenskom, alebo v anglickom jazyku akýmkoľvek mechanickým, alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia vydavateľa (Obec Lesné) je zakázané.

Vyhlásenie o prístupnosti

Webové sídlo obce Lené (www.lesne.sk) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy. Obec si je vedomá nedodržania štandardov v časti Povinne zverejňovanie – Zmluvy, kde sú niektoré zverejnené v nesprávnom formáte. Obec tieto zmluvy zverejnila v jedinom dostupnom formáte, keďže druhá zmluvná strana obci elektronickú verziu zmluvy v čitateľnej forme neposkytla.

Technický prevádzkovateľ

Trailslash s.r.o. (Tvorca webového sídla, hlavný administrátor)
Email: info@trailslash.com


Obec Lesné (správca obsahu)
Adresa: Lesné 81, 071 01 Michalovce
Telefón: 056/ 29 08 014, 056/ 64 98 233
Email: obeclesne@gmail.com
IČO: 00325431


Za obsah na internetových stránkach obce Lesné zodpovedá správca obsahu webového sídla lesne.sk (Obec lesné).