Verejná vyhláška – Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov na podanie návrhu na uznanie spoločného poľovného revíru.

Podľa § 5 ods.3 zákona NR SR č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov av znení neskorších predpisov na stiahnutie TU

Vyvesené 15.4.2019