Verejná vyhláška – Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v spoločnom poľovnom revíri Ondava Moravany

Podľa § 71 a §743 zákona NR SR č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov na stiahnutie TU