REFERENDUM

20.1.2023 zverejnil/a lesne_admin.

Dátum a Čas
21. jan 2023 07:00 – 22:00
Miesto
Kultúrny dom Lesné

Referendum sa koná v sobotu 21.01.2023 v čase od 7:00 – 22:00 hod. Volebná miestnosť je v priestoroch kultúrneho domu. Voliť je možné po predložení platného občianskeho preukazu, žiadosťou o vydanie nového občianskeho preukazu alebo potvrdením o občianskom preukaze vydaným príslušným orgánom Policajného zboru (ak si volič vybavuje nový občiansky preukaz z dôvodu uplynutia doby platnosti občianskeho preukazu alebo z dôvodu nesprávnych alebo neplatných údajov tvoriacich jeho obsah, resp. ak volič stratil občiansky preukaz alebo mu bol občiansky preukaz odcudzený).