Projekt – Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení obcí Duša

Informácia o projekte „Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení obcí Duša“
PDF na stiahnutie: OPKŽP MR Duša