Oznamenie SPP Distribúcia, a.s., ohľadom nesprávneho informovania verejnosti

Oznamenie SPP Distribúcia, a.s., ohľadom nesprávneho informovania verejnosti zo strany súkromných spoločností oprávnených vykonávať práce na plynárenských zariadeniach, ktoré ponúkajú majiteľom rodinných domov spoplatnené revízie odberných plynových zariadení.
PDF na stiahnutie tu: Oznámenie PSK