Oznámenie o začatí obstarávania spoločného Územného plánu obcí Petrovce nad Laborcom, Suché a Lesné

Na stiahnutie