Ing. arch Martin Hakoš

Zástupca starostu

Piate volebné obdobie vo funkcii poslanca obecného zastupiteľstva.