Eduard Ovšonka

Poslanec

Prvé volebné obdobie vo funkcii poslanca obecného zastupiteľstva.