Pošta

Oznámenia o uložení zásielok

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Zb. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, Obec Lesné  oznamuje dole menovaným občanom, bytom Obec Lesné, že na obecný úrad im bolo doručené oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky si môžu menovaní prevziať na obecnom úrade v pracovných dňoch v čase úradných hodín. Oznámenie o uložení zásielky bude na obecnom úrade uložené po dobu 18 dní od doručenia.

MenoPriezviskoDátum uloženiaOdosielateľ
FilipDorgaj22.01.2019EOS KSI Slovensko
MichalDorgaj23.01.2019BL Consulting
MichalDorgaj24.01.2019Aegon, d.s.s.
AnnaDorgajová24.01.2019Aegon, d.s.s.
MáriaGoroľová 30.01.2019JUDr. Rudolf Krutý
AnnaDorgajová04.02.2019OU Michalovce
FilipDorgaj04.02.02019OU Michalovce
Miriama Dorgajová07.02.2019Alianz poisťovňa